Medycyny Pracy

Świadczenia komercyjne poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Badanie profilaktyczne /wstępne, okresowe, kontrolne/: 50 zł. /bez ew. badań dodatkowych i konsultacji/

Badanie dla celów Sanepid : 30 zł.

Badanie kierowców kategoria B : 60 zł. Pozostałe w zależności od kategorii.

  • Mirosław Pierzchała,  Lekarz chorób wewnętrznych, Specjalista medycyny pracy  1.  / Badania profilaktyczne /wstępne, okresowe , kontrolne/
  2.  / Badania do celów sanitarno - epidemiologicznych
  3.  / Badania kierowców
  4.  / Badania grupowe /w tym także na terenie zakładów pracy/