NIEBIESKA LINIA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

  "Niebieska Linia" 800 12 00 02 czynny przez całą dobę

Dzwoniąc pod w/w wymieniony telefon można uzyskać wsparcie ,

pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

http://www.niebieskalinia.org/


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"NIEBIESKA LINIA"
oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym
informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

  • Infolinię: 800 120 002 (czynną całą dobę) w tym:
    o dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
    o dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
    o dyżur prawny – środy w godzinach 18-22
  • telefoniczne dyżury prawników – 22 – 666 – 28 – 50  (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)
  • e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info
  • SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)


Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia
pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo
z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.
Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:


Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” zapraszamy na stronę www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

×