ZAKRES ŚWIADCZEŃ POZ

ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ W ZARESIE POZ W RAMACH UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

1.PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

2.PORADNIA DA DZIECI

 a. Poradnia dla dzieci chorych

 b. Poradnia dla dzieci zdrowych

 - patronaże

 -bilanse zdrowia

 -szczepienia 

3.PUNKT SZCZEPIEŃ:

 - szczepienia obowiązkowe i zalecane dla dzieci i dorosłych

4.GABINET ZABIEGOWY:

 - badanie EKG

 - spirometria

 -badanie krwi glukometrem

 -pomiar ciśnienia tętniczego krwi

 -pulsoksymetria ( badanie wysycenia krwi tlenem)

 - iniekcje domięśniowe, podskórne, dożylne

 - pomiary antropometryczne( wzrost, waga, BMI)

 - badanie wzroku przesiewowe za pomocą tablic Snellena

5. PRACOWNIA BADAŃ USG

 6.OPIEKA ŚRODOWISKOWA POŁOŻNEJ

 7. OPIEKA PIELEGNIARKI ŚRODOWISKOWO – RODZINNEJ.

 8. UMOWA W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI

 9. UMOWA NA TRANSPORT SANITARNY PODOPIECZNYCH

×