PRAWA PACJENTA

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Skargi, uwagi i wnioski można składać:

 • pisemnie na adres NZLA Medycyna Rodzinna, 41-200 Sosnowiec ul Naftowa 35
 • telefonicznie ul. Naftowa 35, / 322932059 i 322933331 /, ul. Sobieskiego 29 /322998493 i 322997109/,
 • e-mail na adres: nzlastart@poczta.onet.pl
 • osobiście u Dyrektora NZLA Medycyna Rodzinna w Poradni w Sosnowcu ul. Naftowa 35, wtorki i piątki w godzinach 9.00-12.00

 
             RZECZNIK PRAW PACJENTA 

                Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
                  ul. Młynarska 46
                  01-171 Warszawa
                 kancelaria@rpp.gov.pl
                 tel: (22) 532 - 82 - 50
                 fax: (22) 506 - 50 - 64


Link do Praw pacjenta:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

 


Szanowny Pacjencie namawiamy do założenia IKP(Internetowe konto Pacjenta), które umożliwia załatwienie i uzyskanie online wielu potrzebnych informacji medycznych.  

Dzięki temu:

 • otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail
 • wykupisz leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji
 • udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków
 • masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia
 • odbierzesz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem)
 • odbierzesz e-skierowanie
 • złożysz wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 • zmienisz lekarza/pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej
 • sprawdzisz wynik testu na koronawirusa.
 • dowiesz się, do kiedy prawdopodobnie masz przebywać na kwarantannie lub izolacji domowej (ostatecznie zależy to od Twojego stanu zdrowia).

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta


  Pacjenci posiadający  Szczególne uprawnienia przyjmowani poza kolejnością

 • kobiety w ciąży;
 • osoby do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • osoby posiadające tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • kombatanci;
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • osoby deportowane do pracy przymusowej;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.
 • Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt – obejmuje ono cały proces leczenia pacjenta.

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/


Aktualności z dn.12.03.2021

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady z 12.08.2020 r.

Z dniem 16 marca 2021 roku (wtorek) wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 5 MARCA 2021 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE STANDARDU ORGANIZACYJNEGO TELEPORADY W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 9 marca 2021 roku.

Nowelizacja przewiduje, że wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, a więc nie w drodze teleporady, mają być udzielane następujące świadczenia.

1. Świadczenia udzielane  w sytuacji, gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczeń w formie teleporady 

z wyłączeniem świadczeń:

- polegającym na wystawieniu bez badania pacjenta recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia

- związanych z wydaniem zaświadczeń-

- wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, gdy ich wystawienie jest stanem zdrowia odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.      

2. Przyjmowanie w gabinecie  dzieci do 6 roku życia (poza poradami kontrolnymi – czyli jak dziecko już było w gabinecie – to potem w trakcie tej samej choroby można udzielić teleporady)

3. Osobiste przyjęcie każdego nowo zapisanego do podmiotu leczniczego pacjenta

4. Osobiste przyjęcie pacjenta przy chorobie przewlekłej, jeśli stan się pogorszył lub wystąpiły    nowe objawy

5. Przyjęcie pacjenta przy podejrzeniu choroby nowotworowej

Utrzymane zostają teleporady przy podejrzeniu COVID-19 i możliwość zlecenia testu tylko za pośrednictwem teleporad, wypisywanie recept, wypisywanie zleceń na wyroby medyczne oraz zaświadczeń.

                                                                                                               Iwona Flak

×