PORADNIE SPECJALISTYCZNE-NFZ

        Rejestracja do specjalistycznej opieki zdrowotnej

    odbywa się:

  • osobiście
  • telefonicznie
  • za pośrednictwem osób trzecich
  • E-rejestrację

PACJENT PIERWSZORAZOWY TO PACJENT

który nigdy nie korzystał ze świadczeń danej poradni
lub który nie korzystał ze świadczeń danej poradni w ciągu 730 dni /tj. 2 lat/
Wg Zarządzenia nr.79/2014 Prezesa NFZ, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poz.1138 z 22.07.2014r.

Informacja dla pacjentów pierwszorazowych

Pacjent może zapisać się do specjalisty/na listę oczekujących/ codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy  w godzinach 8.00-18.00 oraz poprzez e-rejestrację po zalogowaniu.
Od 08.01.2021 r przy zapisie  do Poradni specjalistycznych obowiązują wyłącznie e-skierowania. Pacjent przy zapisie do specjalisty proszony jest o podanie kodu e-skierowania.
W przypadku skreślenia się pacjenta z listy oczekujących w wyniku rezygnacji, usuwamy kod skierowania z systemu.
W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w terminie umówionym, lub gdy rezygnuje z wizyty, jest zobowiązany niezwłocznie o tym powiadomić przychodnie.
Na podstawie otrzymanego e- skierowania do specjalisty, pacjent może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących, u jednego świadczeniodawcy/przychodni/.
W przypadku nie zgłoszenia się na ustalony termin wizyty, pacjent zostaje skreślony z listy oczekujących/chyba, że udowodni zaistnienie siły wyższej/.
Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest zobowiązany zgłosić, nie później niż w terminie 7 dni od ustania przyczyny nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, ustala się nowy termin z uwzględnieniem daty zgłoszenia.

 

Poradnie Specjalistyczne NFZ  ul. Naftowa 35

 

PoradniaDermatologiczna

   Bożena Lis

 

Poradnia Diabetologiczna

 Witold Niziński

Agnieszka Białczyk

 

Poradnia Endokrynologiczna

Ewa Wideryńska

 

Poradnia Neurologiczna

Beata Wolniak- Mazur

 

Poradnia Hematologiczna

Włodzimierz Mendrek

Małgorzata Wójcik

Anna Harbut- Gryłka

 

Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci

Halina Bogusiak

Beata Kutek

 

Poradnia Kardiologiczna

Magdalena Miczko

Leszek Stachaczyk

Mariusz Pułapa

 

Poradnia Onkologiczna

Wojciech Majewski 

 


Poradnie Specjalistyczne  NFZ  filia Sobieskiego 29

 

Poradnia Neurologiczna

Ewa Król

 

Poradnia Leczenia Bólu

Beata Wolniak- Mazur

Joanna Krużel- Mendrek

 

Poradnia Ginekologiczna

Jacek Schab

Andrzej Nowiński

 

Poradnia Urologiczna

Marek Kampka

Dragon Jonasz Dragon

Piotr Michalik

 

Poradnia Reumatologiczna

 

Elżbieta Wtorek

Hanna Pęchalska

 

 

×