Polityka prywatności

 1. ,,START" sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (START) przetwarza dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. START przetwarza następujące dane osobowe wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi napytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego:
  a) imię lub nazwisko,
  b) adres e-mail,
  c) inne dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego
 3. Przekazanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie (odmowa przekazania danych uniemożliwi wysłanie użytkownikowi od powiedzi).  Przekazanie pozostałych informacji jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysluguje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzaiia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. W celu realizacji wskazanych praw należy skontaktować się z START za pośred nictwem adresu e_mail nzlastart@poczta.onet.pl.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  w sytuacji stwierdzenia, że START narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 6. START zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe, w szczególności zgodnie z art. 36-39a ustawy zdnia 2g sierpnia 1997 r. o ochroniedanych osobowych.
×