Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania

w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem

e-zdrowia” (nr POIS.11.03.00-00-0074/22) wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe (Zapytanie ofertowe, Opis Przedmiotu zamowienia, Umowa - wzór)


Informacja z otwarcia ofert:

Zamawiający START Sp. z o.o. przekazuje informacje z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym na dostawy sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Zamawiający START Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 41-200 Sosnowiec

ul. Naftowa 35 przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy sprzętu

i oprogramowania w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”.

 

 

×