Wysokość opłaty za odpis dokumentacji medycznej

Wysokość opłaty za odpis dokumentacji medycznej

Od 1 czewca 2017 r. opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

  • 0,30 zł - za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej,
  • 1,74 zł - za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych,
  • 8,70 zł - za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej.

Podstawa prawna: Art. 28 ust. 4 pkt. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznik i Rzeczniku Praw Pacjenta.